Få råd via telefon/webmöte

Har du en fråga? Behöver du en ”second opinion”? Då kan det vara värt att att ringa och ta en diskussion. Här kommer några fler exempel:

  • Du håller på med en upphandling och skulle vilja få en sista granskning av underlaget.
  • Du håller på att välja leverantör och skulle behöva lite råd om vad du skall titta på.
  • Du funderar på hur ni skulle kunna få ner kostnaderna i er produktion av eLearning.
  • Du har tagit fram en PowerPointmall för Rapid eLearning och skulle vilja få den granskad.

Det finns fler situationer. Situationer som inte kräver ett projekt, men där du skulle vilja få råd eller en objektiv granskning.

Med mina dryga 20 år i branschen har jag stött på många olika problemställningar. Mina kollegor på Learntech har ytterligare erfarenheter att tillföra. Under ett telefonsamtal eller webmöte ger jag mina råd och pekar på hur du kan komma vidare.

Så här går det till

  1. Fyll i formuläret nedan. Beskriv din frågeställning i korthet och när du skulle kunna ta ett samtal.
  2. Jag återkommer så fort jag kan med svar om jag tror jag kan bidra till din fråga och om tiden fungerar. Eventuellt ber jag dig skicka in underlag.
  3. Vi bokar upp ett telefonsamtal eller ett webmöte om det behövs och diskuterar igenom frågan. I de fall vi kör ett webmöte får du tillgång till inspelningen efteråt.

Vad kostar det?

Jag tar 2.000 kr per timme för den här typen av rådgivning. I mitt svar på din förfrågan får du en uppskattning på om det behövs nån förberedelse eller inte, t.ex. att jag granskar ett dokument.

Ställ en fråga

Namn
Email
Fråga/kommentar
Skriv in tecknen du ser i bilden
Skriv in tecknen du ser i bilden

Förstudie lärportaler

Som du kanske läst i min blog är teknik inte den viktigaste frågan när det gäller lärportaler. Det är alltså inte i första hand en fråga om att upphandla ett system. Istället handlar det om hur ansvar skall organiseras, hur anställdas behov ser ut, hur innehåll skall skapas och underhållas och inte minst hur kulturen skall förändras.

Innan ni går vidare med en satsning på en lärportal behöver följande frågor besvaras:

Hur skall lärportalen stötta verksamhetsmålen?

Vilka är verksamhetens mål och utmaningar? Vilka jobbroller är i fokus? Finns det nya arbetsätt, produkter, teknologier eller annat som är i fokus för verksamheten? Vilka mätbara mål finns? Hur skall lärportalen stötta dessa mål? Vilka andra initiativ finns? Hur är ledningens engagemang för den här typen av kompetensstöd? Hur ser investeringskalkylen ut?

Vad är användarnas behov?

Hur ser kompetensgapen ut för att nå de viktiga verksamhetsmålen? Vilka jobbroller är inblandade? Hur hämtar användarna kunskap och information som behövs i jobbet idag? Vad har användarna för preferenser runt lärande och kompetensstöd? Vilka förutsättningar har användarna att nå innehåll på intranätet? Tillgång till dator, mobil, tid etc.

Hur kan lärportalen organiseras?

Vilka äger verksamhetsmålet? Vilka har ansvar att förse organisationen med kunskap inom området? Var finns experterna? Vilken organisation sitter på budget och resurser? Finns det liknande initiativ (t.ex. diskussionsforum, support)? Var finns de aktiva användarna?

Hur se förse lärportalen med innehåll?

Vilka tar fram dokumentation och stöd inom området? Vilket ansvar för kompetensstöd har experterna inom området? Tillgång och mognad runt produktionsverktyg (Articulate, video, etc.)? Hur ser användarnas klienter (PC, mobil) ut? Vilka verktyg finns för användargenererat innehåll?

Hur ser de tekniska förutsättningarna ut?

Vilka möjligheter till samarbete har existerande intranät eller LMS? Vilka planer har IT? Vilka är begränsningar och förutsättningar i er IT miljö?

Frågorna är många och det är viktigt att först förstå behoven och hur lärportalerna skall organiseras innan ni tittar på mer tekniska krav och börjar jämföra produkter. Skicka ett mail och beskriv er satsning så kan jag berätta mer hur ni kan lägga upp en förstudie så praktiskt och effektiv som möjligt.