Varför utveckla en effektiv lärande organisation?

Idag är bristen på nyckelkompetens ett allt större problem för HR och utbildningsavdelningar världen runt. Livslängden på kunskap halveras i takt med en accelererande teknologisk utveckling. Det går inte längre att ensidigt satsa på att rekrytera och utveckla högpresterande. Kontinuerlig utveckling av alla anställdas förmåga blir en framgångsfaktor. Vårt sätt att lära har också ändrats dramatiskt i takt med utveckling av internet. Det är allt mindre mening i att lära i förväg. Vi vill kunna lära oss i kortare stunder just när vi behöver det. Kraven på att utveckla utbildningsfunktionen till att möta nya behov och utmaningar är stora.

Läs mer…

Vad är en effektiv lärande organisation?

En effektiv lärande organisation lär av omvärlden och av anställda, den är snabb på att omsätta nya kunskaper till förmågor hos de anställda. Det finns flera modeller för att bedöma hur effektiv en lärande organisation är. Den mest framstående är Deloitte Bersin´s ”Learning Maturity Model”. Det är ett hjälpmedel att bedöma på vilken nivå organisationens lärande ligger.

mognadstrappan

Nivå 1: Lärande oprioriterat

Planering och styrning av utbildningsbehov sker informellt. Nästan all utbildning sker i klassrum och uppföljning brukar stanna vid kursutvärderingar. Det finns få processer och få ”yrkesroller” inom lärande.

Nivå 2: (Formell) utbildning i toppklass

Fokus på styrning och effektivitet. Det finns processer för att säkerställa att läraktiviteter motsvarar behov och kompetenser. Lärande kan levereras på flera olika former (klassrum, eLearning, virtuella klassrum m.m.). Det finns en strategisk planering och uppföljning.

Nivå 3: Förbättra prestationer

Fokus på prestationer. Formell utbildning kompletteras med stöd för informellt lärande och just-in-time. Ansvaret för att säkra prestationer och kompetens läggs ute i verksamheten. Lärande är tätt integrerat med andra HR processer som målstyrning och kompetenshantering.

Nivå 4: Utveckla organisationens förmåga

Fokus på att utveckla nya kunskaper och färdigheter genom att stötta samarbete och kunskapsdelning. Lärande är nu en viktig del i organisationens strategi och högsta ledningen deltar. Anställda bidrar i stor utsträckning själva till att skapa innehållet för lärande.

Läs mer…

Hur utvecklar du en effektiv lärande organisation?

Att utveckla en effektiv lärande organisation handlar om att utveckla ett antal förmågor inom utbildningsfunktionen och i organisationen i stort. Det handlar inte bara om att lägga till nya lärmetoder som eLearning, just-in-time lärande och socialt lärande. Till det behövs arbetssätt för att kunna planera, utveckla och följa upp. Det behövs också i stor uträckning system och verktyg som LMS och plattformar för t.ex. social lärande. Organisationen måste vara tydlig med fördelning av ansvar på den centrala utbildningsfunktionen och verksamheten. Arbetet med att planera hur lärandet skall stötta organisationens strategi behöver formaliseras. Det behövs nya kompetenser ju högre upp i mognadsmodellen ni kommer och sist och inte minst måste en lärande kultur utvecklas.

Det är ett kontinuerligt utvecklingsarbete där ni jämför önskat läge (beroende på strategi, trender) med ert nuläge och planerar vilka förmågor som måste utvecklas vidare.

Läs mer…

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
Dela den här artikeln...