Inlägg

Inspelning från mitt webinar om kompetensprofiler

Nu kan du lyssna på mitt webinar om kompetensprofiler. Jag pratar om hur du skapar kompetensprofiler som både speglar organisationens värde och mål och som fångar vad de olika jobbrollerna gör i det dagliga arbetet. Du får tips som hur du skapar kompetensprofiler och hur du använder profilerna när du skapar utbildningar.

Se inspelningen på min Youtube-kanal.

Du kan även se bilderna och ladda ner presentationen från Slideshare.

kompetensprofiler

Webinar 6/3 – Kompetensprofiler som stöttar jobbet

Hur du gör jobb/kompetensprofiler användbara

Webinar onsdag den 6 mars 9.00-10.00

Hur användbara är era jobb/kompetensprofiler? Används de för att utvärdera era anställda? Används de i utvecklingssamtalen? Kan ni utgå direkt från kompetenserna när ni skall ta fram utbildning som matchar kompetensgapen?

Kompetensprofiler är många gånger en lista av ganska allmänna egenskaper vi vill att de anställda skall ha, gärna från organisationens värderingar.
För att verkligen bidra måste kompetensprofilerna utgå från de arbetsuppgifter som utförs av yrkesrollen och från hur de bidrar till organisationens mål.
 
På vårt webinar går vi igenom en modell för kompetensprofiler som direkt utgår från organisationens mål, de arbetsuppgifter som utförs av jobbet och som är användbar vid rekrytering, karriärplanering, utveckingssamtal och utvecklingsaktiviteter som utbildning. Läs mer