Inlägg

10 trender inom lärande 2013

Förra året var ett spännande år inom lärande. Efter ett par år med successivt mer om mer användning av lärteknologier tog utvecklingen ett språng. På LMS-sidan påbörjade ett flertal organisationer byte av sina LMS till mer system mer integrerade med andra HR-processer. På innehållssidan kom flera nyheter som HTML5, videolösningar, moln-tjänster och nya verktyg som bl.a. Storyline, vilka är på väg att definiera om marknaden. Flera rapporter har visat på mycket hög tillväxt inom marknaden för lärande, mellan 12 och 16%, bl.a. från Bersin. Prognoserna visar på motsvarande tillväxt även nästa år. Bordet är dukat för ett intressant 2013.

Varje år skrivs det listor om vad som kommer vara hett under året. Jag tänkte göra samma sak för 2013, men skall tolka det lite ur det perspektiv vi ser på Learntech och vad innebörden av förändringarna kan bli. Artikeln är lång, så jag börjar med en kort punktlista för dig som har ont om tid:

 1. Kompetensutveckling blir mer och mer en fråga för ledningen.
 2. Många organisationer ser över sina LMS.
 3. Lärmaterial lagras på många ställen, inte bara i ett LMS.
 4. Just för mig – mer personligt lärande.
 5. Från engångstillfällen till kontinuerligt lärande.
 6. Tin Can ersätter SCORM och ger möjlighet att följa upp informellt lärande.
 7. Rapid blir normen.
 8. Allt mer lärmaterial blir levereras som video.
 9. Mobilt lärande tar äntligen fart.
 10. Nya kompetenser på utbildningsavdelningen. Läs mer

Workshop – Snabbstart med lärportaler

Har din organisation tankar på hur ni skall föra lärandet närmare arbetet? Hur ni skall komma vidare från LMS och formella kurser? Hur ni bättre skall hantera det informella lärandet och engagera de anställda i kunskapsdelning?

Då är det här en workshop för din organisation! Ni får lära er vad som krävs för att införa lärportaler för formellt och informellt lärande. Hur ni skall organisera arbetet. Hur ni engagerar användarna. Vilket innehåll ni tar med. Vilka plattformar som finns och hur ni bygger lärportalen. Allt för att snabbt kunna sätta upp en handlingsplan. Läs mer

Gå vidare med lärportaler

Lärportaler för formellt och informellt lärande ger flera fördelar:

 • Du stöttar mycket mer än de ca. 10% av lärandet som är formellt.
 • Du skapar jobbfokus och relevans och ökar därmed effekten av lärandet.
 • Du ökar tillgängligheten till kritisk kunskap och information.
 • Du tillför kunskap från alla anställda, inte bara från lärare.

Så här kan du gå vidare med lärportaler:

 1. Läs min blogpost ”Att införa lärportaler för formellt och informellt lärande”.
 2. Se presentationen från mitt webinar om lärportaler.
 3. Bjud in dina kollegor och beslutsfattare att lyssna på och diskutera hur man inför lärportaler i din organisation. Jag ordnar ett webinar just för er. Skicka ett mail och beskriv ert behov så kontaktar jag dig.
 4. Starta en förstudie för att tydliggöra ert behov samt ta fram en handlingsplan.

Förstudie lärportaler

Som du kanske läst i min blog är teknik inte den viktigaste frågan när det gäller lärportaler. Det är alltså inte i första hand en fråga om att upphandla ett system. Istället handlar det om hur ansvar skall organiseras, hur anställdas behov ser ut, hur innehåll skall skapas och underhållas och inte minst hur kulturen skall förändras.

Innan ni går vidare med en satsning på en lärportal behöver följande frågor besvaras:

Hur skall lärportalen stötta verksamhetsmålen?

Vilka är verksamhetens mål och utmaningar? Vilka jobbroller är i fokus? Finns det nya arbetsätt, produkter, teknologier eller annat som är i fokus för verksamheten? Vilka mätbara mål finns? Hur skall lärportalen stötta dessa mål? Vilka andra initiativ finns? Hur är ledningens engagemang för den här typen av kompetensstöd? Hur ser investeringskalkylen ut?

Vad är användarnas behov?

Hur ser kompetensgapen ut för att nå de viktiga verksamhetsmålen? Vilka jobbroller är inblandade? Hur hämtar användarna kunskap och information som behövs i jobbet idag? Vad har användarna för preferenser runt lärande och kompetensstöd? Vilka förutsättningar har användarna att nå innehåll på intranätet? Tillgång till dator, mobil, tid etc.

Hur kan lärportalen organiseras?

Vilka äger verksamhetsmålet? Vilka har ansvar att förse organisationen med kunskap inom området? Var finns experterna? Vilken organisation sitter på budget och resurser? Finns det liknande initiativ (t.ex. diskussionsforum, support)? Var finns de aktiva användarna?

Hur se förse lärportalen med innehåll?

Vilka tar fram dokumentation och stöd inom området? Vilket ansvar för kompetensstöd har experterna inom området? Tillgång och mognad runt produktionsverktyg (Articulate, video, etc.)? Hur ser användarnas klienter (PC, mobil) ut? Vilka verktyg finns för användargenererat innehåll?

Hur ser de tekniska förutsättningarna ut?

Vilka möjligheter till samarbete har existerande intranät eller LMS? Vilka planer har IT? Vilka är begränsningar och förutsättningar i er IT miljö?

Frågorna är många och det är viktigt att först förstå behoven och hur lärportalerna skall organiseras innan ni tittar på mer tekniska krav och börjar jämföra produkter. Skicka ett mail och beskriv er satsning så kan jag berätta mer hur ni kan lägga upp en förstudie så praktiskt och effektiv som möjligt.

Att införa lärportaler för formellt och informellt lärande

Vad är lärportaler?

En lärportal stöttar användare både med det formella och det informella lärandet. Den stöttar oss alltså inte bara när vi behöver gå en kurs utan också när vi behöver lära inför en arbetsuppgift. Kanske behöver jag se en video hur det nya droppet skall kopplas in på patienten? Kanske behöver jag repetera de viktigaste argumenten inför säljmötet efter lunch? Kanske behöver jag som tekniker en steg-för-steg instruktion hur den nya apparaten skall installeras? Lärportalen stötar också kunskapsdelning och det sociala lärandet.

Jag vet, ordet lärportaler kan vara missvisande. En del svenska organisationer använder lärportaler för att prata om sitt LMS (Learning Management System). Vi på Learntech använder lärportaler som en direkt översättning från engelskans Learning portal, med vilket menas en portal genom vilken den anställde får allt det kompetenstöd som krävs för att utföra jobbet. Läs mer

Vad är lärportaler?

Det formella lärandet står oftast bara för 10-20% av det totala lärandet. Utbildningsinsatser och kursportaler (LMS) ger därför bara ett marginellt stöd i de anställdas kompetensutveckling.

En lärportal syftar till att stötta en större del av det lärande som krävs i arbetet. Lärandet flyttar från att ha varit en separat aktivitet till att bli något som är mer integrerat i verksamheten.

Utbildning som separat aktivitet

Så är det ofta. Lärandet är separerat från arbetet. Kanske t.o.m. i en egen byggnad. Kurser utvecklas från ett ämnesperspektiv, precis som i skolan. Excel, Projektledning, Säkerhet, Produktkunskap etc. Väldigt lite relation till specifika kompetensbehov olika jobbroller har när de genomför olika arbetsuppgifter. Paradigmen är att det går att stuva in kunskap under säg 2-3 dagar som sedan skall kunna plockas fram senare och tillämpas i arbetet. Läs mer

Hur mycket LMS behöver du egentligen?

LMS, Learning Management Systems, kan man nu se hos många företag. Det tycker jag är positivt. För mig innebär det att fler företag tar kompetens på allvar och har ambitionen att göra lärandet  både mer tillgängligt och mätbart. I en sådan situation är det ju direkt motsägande att skriva en artikel om att vi inte behöver så mycket LMS. Men det är i varje fall vad den här artikeln går ut på.

Så varför skriva artikeln?? Ja, det har liksom smugit sig över mig. Jag har nu upplevt ett par projekt där företagets LMS trots massivt arbete med införande och administration, för de anställda är en rätt marginell företeelse. Ofta en rätt krånglig sådan. Det jag jag istället ser är att man hämtar kunskapen lite överallt på intranätet, internet eller från sina kollegor. Läs mer