Inlägg

10 trender inom lärande 2013

Förra året var ett spännande år inom lärande. Efter ett par år med successivt mer om mer användning av lärteknologier tog utvecklingen ett språng. På LMS-sidan påbörjade ett flertal organisationer byte av sina LMS till mer system mer integrerade med andra HR-processer. På innehållssidan kom flera nyheter som HTML5, videolösningar, moln-tjänster och nya verktyg som bl.a. Storyline, vilka är på väg att definiera om marknaden. Flera rapporter har visat på mycket hög tillväxt inom marknaden för lärande, mellan 12 och 16%, bl.a. från Bersin. Prognoserna visar på motsvarande tillväxt även nästa år. Bordet är dukat för ett intressant 2013.

Varje år skrivs det listor om vad som kommer vara hett under året. Jag tänkte göra samma sak för 2013, men skall tolka det lite ur det perspektiv vi ser på Learntech och vad innebörden av förändringarna kan bli. Artikeln är lång, så jag börjar med en kort punktlista för dig som har ont om tid:

  1. Kompetensutveckling blir mer och mer en fråga för ledningen.
  2. Många organisationer ser över sina LMS.
  3. Lärmaterial lagras på många ställen, inte bara i ett LMS.
  4. Just för mig – mer personligt lärande.
  5. Från engångstillfällen till kontinuerligt lärande.
  6. Tin Can ersätter SCORM och ger möjlighet att följa upp informellt lärande.
  7. Rapid blir normen.
  8. Allt mer lärmaterial blir levereras som video.
  9. Mobilt lärande tar äntligen fart.
  10. Nya kompetenser på utbildningsavdelningen. Läs mer