Inlägg

Få råd via telefon/webmöte

Har du en fråga? Behöver du en ”second opinion”? Då kan det vara värt att att ringa och ta en diskussion. Här kommer några fler exempel:

  • Du håller på med en upphandling och skulle vilja få en sista granskning av underlaget.
  • Du håller på att välja leverantör och skulle behöva lite råd om vad du skall titta på.
  • Du funderar på hur ni skulle kunna få ner kostnaderna i er produktion av eLearning.
  • Du har tagit fram en PowerPointmall för Rapid eLearning och skulle vilja få den granskad.

Det finns fler situationer. Situationer som inte kräver ett projekt, men där du skulle vilja få råd eller en objektiv granskning.

Med mina dryga 20 år i branschen har jag stött på många olika problemställningar. Mina kollegor på Learntech har ytterligare erfarenheter att tillföra. Under ett telefonsamtal eller webmöte ger jag mina råd och pekar på hur du kan komma vidare.

Så här går det till

  1. Fyll i formuläret nedan. Beskriv din frågeställning i korthet och när du skulle kunna ta ett samtal.
  2. Jag återkommer så fort jag kan med svar om jag tror jag kan bidra till din fråga och om tiden fungerar. Eventuellt ber jag dig skicka in underlag.
  3. Vi bokar upp ett telefonsamtal eller ett webmöte om det behövs och diskuterar igenom frågan. I de fall vi kör ett webmöte får du tillgång till inspelningen efteråt.

Vad kostar det?

Jag tar 2.000 kr per timme för den här typen av rådgivning. I mitt svar på din förfrågan får du en uppskattning på om det behövs nån förberedelse eller inte, t.ex. att jag granskar ett dokument.

Ställ en fråga

Namn
Email
Fråga/kommentar
Skriv in tecknen du ser i bilden
Skriv in tecknen du ser i bilden