Att utveckla en effektiv lärande organisation är att hela tiden bli bättre på att svara upp mot strategier och individers behov, säkerställa att lärande blir till prestationer och organisatorisk förmåga och att göra det allt mer kostnads- och tidseffektivt. I botten är det vissa förmågor som utbildningsfunktionen behöver implementera, t.ex.

  • Utvecklingsmodell för att ta fram läraktiviteter (t.ex. ADDIE).
  • Mäta och utvärdera deltagande, lärande och effekt av lärande.
  • Förmåga att ta fram Rapid eLearning i organisationen.
  • Koppla ihop kompetenser och nivåer med läraktiviteter.
  • m.m.

Det handlar inte bara att arbeta med nya lärmetoder. Lika viktiga är att införa effektiva arbetssätt, t.ex. ADDIE för uveckling av läraktiviteter. Lärmetoderna är förknippade med de system och verktyg som används, t.ex. LMS eller system för virtuella klassrum. Organisation och styrning avgör hur lärandet blir anpassat efter organisationens behov hur arbetet koordineras och blir effektivt. För att få allt att hända behövs nya roller och kompetenser inom utbildningsfunktionen. Sist men kanske viktigast för effekten är en lärande kultur.

Matrisen nedan är en sammanfattning av de förmågor organisationen behöver utveckla på varje nivå. Det är ett verktyg som kan användas vid bedömning av nuläget inom organisation och för att planera och utveckla effektiv lärande organisation. (Klicka på bilden för detaljer)

Förmågor för att utveckla en effektiv lärande organisation

Lite generaliserande skulle man kunna säga att din utbildningsfunktion behöver tillägna sig alla de här förmågorna. Det är inte lätt och tar många år. Även om många förmågor på nivå 1 och 2 är grundläggande så är det dock inte bara att beta av punkterna från botten och uppåt. För att veta vad ni behöver utveckla måste ni först ta reda på nuläget. Önskat läge beror sedan på vad din organisation har för strategi, men också på de trender som finns inom din bransch och generellt med nya generationer anställda och med lärande.

Utvecklingsplanen för din organisation får du när du prioriterar förmågorna mellan önskat läge och nuläge. Att införa nya förmågor kräver oftast att du arbetar brett. Vill ni t.ex. införa socialt lärande & kunskapsdelning så behöver ni anskaffa system, anpassa organisation och roller, hitta nya arbetssätt och inte minst ändra kulturen runt delning av kunskaper.

Utvecklingsplan för en effektiv lärande organisation

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
Dela den här artikeln...