En effektiv lärande organisation utvecklas och lär av sin omgivning; sina kunder, leverantörer, konkurrenter, forskare och andra i nätverket. Organisationen lär sig genom att tillsammans skapa ny kunskap och utveckla nya förmågor, produkter, tjänster och arbetssätt. Den är snabb på att dela kunskaper och omsätta till användbar förmåga hos sina anställda.

Flera företag jämför lärandet i större företag och organisationer. Den mest framstående är Deloitte Bersin som bedömer organisationer efter sitt ”High Impact Learning Organization index”. De viktiga faktorerna bakom en framgångsrik lärande organisation är:

 • ALIGNMENT – Förmågan att anpassa lärandet till organisationen strategi och individernas behov.
 • EFFECT – Förmågan att omsätta investeringar i lärande till effekt i arbetet och ökad förmåga i organisationen.
 • EFFICIENCY – Förmågan att vara kostnads- och tidseffekiv.

Av den forskning som pågått i sedan 2001 har olika förmågor visat sig bidra till en allt mer effektiv lärande organisation. T.ex. organisationens lärande kultur, förmåga att ta fram läraktiviteter i olika format (klassrum, eLearning, video m.m.), förmåga att planera och följa upp etc. Bersin´s ”Learning Maturity Model” beskriver olika stadier och förmågor på väg mot en effektiv lärande organisation.

Mognadstrappan för en effektiv lärande organisation

Stegen mot en effektiv lärande organisation

Nivå 1: Lärande oprioriterat:

 • Fokus på kortsiktiga behov/”brandsläckning”
 • Mest klassrumsutbildning, hands-on
 • Organisationen decentraliserad/okoordinerad
 • Informell styrning av utbildningsfunktionen
 • Få har kompetens inom lärande

Nivå 2: (Formell) utbildning i toppklass:

 • Fokus på effektiv formell utbildning
 • Mål- och rollstyrt lärande
 • Flexibla lärmetoder
 • Tydlig organisation och uppdelning av ansvar
 • Fokus på styrning/effektivitet

Nivå 3: Förbättra prestationer:

 • Fokus på prestationer i arbetet
 • Stötta informellt lärande
 • Just-in-time lärande
 • Integrerar lärande i affärsprocesser
 • Integrera lärande med HR/TM

Nivå 4: Utveckla organisationens förmåga

 • Fokus på att utveckla organisationens förmåga
 • Användargenererat innehåll
 • Kunskapsdelning & samarbete
 • Lärande del av organisationens strategi
 • Experter/anställda ansvariga för att skapa läraktiviteter

Du kan lyssna på mitt webinar om du vill veta mer om en lärande organisation.

Nästa: Hur utvecklar du en effektiv lärande organisation?

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
Dela den här artikeln...